Energi og miljø / Energiledelse

Evotek-4.jpg

Innføring av Energiledelse er ett av Evotek's hovedområder. Vår rolle som coach, motivator og rådgiver for kundene, bidrar til redusert energibruk og energikostnader. Samt forsterker og bedrer miljøprofilen.

Energiledelse styrker driftsorganisasjonen og skaper motivasjon for forbedringer.

Aktiv overvåking av energi sikrer kontroll på energiflyt, og bidrar til reduksjon i energibruk. Med økt fokus på miljø og bærekraft, er det viktig å ta grep om eget energibruk. Til dette er energioppfølgingssystem (EOS) et viktig verktøy. EvoTek er forhandler av energioppfølgingssystemet Energinet og benytter dette aktivt i vår hverdag.

Våre erfaringer tilsier at en kan redusere energibruken inntil 10%, uten store investeringer.

Evotek bistår også med energivurdering av teknisk anlegg, energimerking og BREEAM-sertifisering.


Energioppfølging - Energinet

Energione.jpg

Enkelt

Energinet har et meget enkelt brukergrensesnitt. Ingen informasjon er lengre borte enn tre klikk. Ved å benytte rapporter, ET-kurver eller alarmer ved avvik kan du bruke Energinet som et verktøy i ditt Enøk-arbeide.

Oversiktlig

Med Energinet har du full og effektiv kontroll over alle dine bygningers energiforbruk. Systemet er modulært slik at det er ingen begrensninger på antall brukere. Med Rapport generator kan du enkelt lage dine egne rapporter tillegg til mange standard rapporter.

Sikkert

Alle brukere får tilgang til systemet med brukernavn og passord. Hver bruker kan benytte systemet i henhold til vedkommendes tilgangsnivå. Energinet har sikker import og eksport av data. Web-serveren bruker Apache server teknologi som er meget sikker og robust.