Styring og regulering

Evotek-3.jpg

EvoTek påtar seg rollen som byggherreombud for flere av våre oppdragsgivere. Som byggherreombud gir vi beslutningsstøtte og er byggherres representant ved innkjøp og oppfølging av tekniske løsninger og tjenester. Vi kan også levere en rekke enkelttjenester i prosjekter der vi ikke innehar en større rolle i prosjektet. Dette kan være:

  • Prosjekt- og byggeledelse

  • HMS-planer og utøve rollen som byggherrens representant eller koordinator

  • Utarbeidelse av kontrakter med entreprenører.

  • Beskrivelser for prisinnhentinger

  • Byggeregnskap og økonomisk oppfølging

  • Tredjepartskontroll