Tverrfaglig teknisk rådgivning

Evotek-2.jpg

Moderne næringsbygg har omfattende tekniske installasjoner som krever samhandling. Ventilasjonsanlegg, varme- og kjøleanlegg, solavskjerming og lysanlegg skal virke sammen og kommunisere på SD-anlegget. Mange byggherrer erfarer at disse anleggene ikke fungerer når man skal over i driftsfasen.

EvoTek har den tverrfaglige kompetansen som hjelper deg som byggherre med å koordinere de tekniske fagene og systemene slik at overgangen til driftsfasen blir effektivisert. Dette kan spare deg for kostnader i sluttfasen av prosjektet og driftskostnader, samt at det vil hjelpe deg med å nå dine energi- og miljømål i driftsfasen.