Prosjekt-/ byggefase

Evotek-1.jpg

Prosjekter i dagens og fremtidens bygg er avhengig av både tverrfaglighet og spisskompetanse på de forskjellige fagområdene. EvoTek har de siste årene perfeksjonert rollen som Teknisk BH-ombud og har til enhver tid denne rollen i 6-10 løpende prosjekter.

I tillegg til å ivareta rådgiverrollen innenfor våre spesialområder (RI Energi, RI aut, ITB, BREEAM, VVS, Energiutveksling mellom bygg, offentlig støtteprogram osv.) sikrer vi samhandlingen i resten av den tekniske rådgivergruppen slik at prosjektet når sine ambisjoner.

Alle våre prosjekter kjennetegnes med et godt inneklima, minimal miljøbelastning og tekniske løsninger som er tilrettelagt for å kunne driftes godt gjennom byggets levetid. Vår styrke ligger først og fremst i vårt tverrfaglige rådgivingsteam og vår erfaringsbase fra bygg i drift.

Vi er byggherre sin sparringspartner gjennom hele prosjektet fra idefasen og gjennom hele driftsfasen.

Med oss på laget sikrer du at prosjektet realiserer et bygg for fremtiden.