Brattørkaia Powerhouse

Brattørkaia.jpg

Powerhouse Brattørkaia er Norges første nybygde plusshus, og vil over tid produsere mer energi enn det forbruker. Bygget er tegnet etter prinsippet form følger miljø. Når man setter miljøet først skapes det en ny type arkitektur.

Varme, lys og energi fra omgivelsene bidrar til at bygget over tid kan produsere mer energi enn det forbruker. Og Powerhouse Brattørkaia vil gjennom driftsfasen genererer mer energi enn det som blir brukt til produksjon av byggematerialer, oppføring, drift og avhending av bygget. I tillegg vil bygget oppnå klassifiseringen Breaam Outstanding.

I Powerhouse Brattørkaia vil funksjon legge premissene for form, og optimal utnyttelse av sol danner byggets spennende og ikoniske arkitektur. Solkraft og annen fornybar energi, samt et ekstremt lavt energiforbruk, sørger for at det blir et plusshus. Selve bygningen er planlagt konstruert svært tett med lite behov for oppvarming, og med god ventilasjon. Arbeidskomforten vil derfor bli svært god og bygget vil preges av mye lys og luft i spennende lokaler med god utsikt over Trondheimsfjorden og Munkholmen.

Entra er byggherre, Snøhetta er arkitekt og Skanska er entreprenør. Evotek v/Rasmus Høseggen har en rolle som teknisk koordinator og byggherreombud for Entra, inkludert optimalisering av drift første driftsår. Sammen utvikler vi et nytt Powerhouse.
Les mer på www.powerhouse.no.

 

Prosjektfakta

Adresse:   Brattørkaia 17, Trondheim

Prosjekttype:  Powerhouse, nybygg

Byggherre:   Entra AS

Areal:  18 200 m2

Levert energi, inkl. utstyr: -4,9 kWh/m2 oppvarmet BRA

Våre tjenester:  Teknisk koordinator og byggherreombud for Entra, inkludert optimalisering av drift første driftsår