Evotek gratulerer Manglerud senter med ny varmepumpe og nytt SD-anlegg

manglerud-senter.jpg

Varmepumpa utnytter overskuddsvarme fra kjøling av butikker med høy internlast. 
Fornybar energi overføres til varmeanlegget og benyttes til romoppvarming via radiatorer og til oppvarming av ventilasjonsluft.

EvoTek har gjennom mange år ledet Enovastøttede prosjekter for OBOS Forretningsbygg. Dette er en del av Fase 4, som omfatter tiltak i eksisterende bygg.

I dette prosjektet har vi med god hjelp av entreprenørene BS-Teknikk, Pentex, Ateam, ThermoControl, Rørsystem og Komplett elektro, oppnådd god styring og kontroll av anlegget. Dette gjør at vi kan sikre et optimalt inneklima med riktig energibruk.

Varmepumpa er i kontinuerlig drift så lenge deler av bygget har varmebehov.

Ved å avlaste den eksisterende kjølemaskinen, som ved lavt kjølebehov har hatt ugunstige driftsforhold, reduseres slitasje og driftskostnader.

Senterets bruk av elektrisk kraft forventes redusert med hele 700 000 kWh per år.

 

Prosjektfakta

Adresse:   Plogveien 6 , Oslo

Prosjekttype:  Rehabilitering av kontorbygg

Byggherre:   OBOS Forretningsbygg AS

Areal:  ca. 16 000 m2

Energibesparelse: 700 000 kWh per år

Våre tjenester:  Energirådgiver