Varmepumpe på H10, Oslo

HT10.png

Varmepumpe til isvannsproduksjon og varmegjenvinning.

Som et alternativ til såkalt frikjøling med tørrkjølere, kan varmen som da dumpes utendørs heller utnyttes til å dekke oppvarmingsbehovet ved hjelp av en varmepumpe. På Haakon VII gt. 10, bedre kjent som H10 bygget, er det satt inn en varmepumpe på retur fra isvannsanlegget på bygget, som produserer mellom 30 og 60 kW isvann nesten hele året (2 trinns kompressoreffekt). Varmepumpen leverer varmen, løftet opp til maksimalt 60 grader, inn på en akkumulatortank tilkoblet sist på retur hovedstokk på varmeanlegget. Inni akkumulatortanken er det plassert en coil til forvarming av tappevann slik at varmepumpen også kan gå sommerstid ved at den kan levere energi til oppvarmet tappevann.

I tillegg er varmeanlegget bygget om til mengderegulert anlegg for å redusere pumpeenergi og distribusjonstap. Et mengderegulert anlegg vil ha en mye større temperaturdifferanse mellom tur og retur, noe som gir en varmepumpe som leverer energi til retur hovedstokk ideelle arbeidsbetingelser. Varmepumpen ble satt i drift i januar 2018 og har gått akkurat så mye som forventet. Beregnet redusert årlig fjernvarmebehov var på 415 000 kWh, men allerede etter 3. kvartal 2018 ser man at kjøpt fjernvarme er redusert med 430 000 kWh sammenlignet med de tre første kvartalene i 2017. Varmeanlegget ble bygget om til mengderegulert anlegg ila sommeren og høsten 2017, og her ser man en reduksjon i kjøpt fjernvarme mellom 2016 og 2017 for fjerde kvartal på 140 000 kWh.

Totalt for fellesanlegget på bygget er akkumulert temperaturkorrigert energibruk redusert med over 20 % hittil i år. Lønnsomheten, som i utgangspunktet var veldig god, er altså vesentlig bedre enn forventet.

 

Prosjektfakta

Adresse:   Haakon VII gt. 10, Oslo

Prosjekttype:  Varmegjenvinning

Byggherre:   Storebrand Eiendom AS

Areal:  ca. 6 300 m2

Energibesparelse: 570 000 kWh per år

Våre tjenester:  Energirådgiver