Energitiltak på Knausen borettslag

Knausen borettslag.jpeg

Knausen borettslag på Lambertseter ønsker å være blant Oslos mest miljøvennlige, og har de siste årene investerte mer enn 22 millioner kroner i nye radiatorer, energibrønner, varmepumper og SD-anlegg. Tiltakene er gjennomført med støtte fra Oslo Kommunes Enøkfond og med god hjelp i form av teknisk og økonomisk rådgiving fra EvoTek AS.

Redusert energibehov har gjort det mulig å fjerne gamle oljekjeler og å redusere effektbehovet for el-kjel. Ledig elektrisk kapasitet utnyttes til elbillading for beboerne. Det er etablert et flott anlegg med 13 ladeplasser, alle er hurtigladere.

Grendehuset som kan leies av beboerne har god plass til 40 personer, er pusset opp og har fått nytt ventilasjon med mulighet for kjøling med vann fra energibrønner.
Det er lagt nytt fibernett som benyttes til tekniske installasjoner og trådløst nettverk.
Det neste prosjektet er installasjon av vannmålere og noen mindre ombygginger for å effektivisere varmeanlegget ytterligere. Nytt energioppfølingssystem og prognosestyring av varmeanlegget skal også på plass. Pentex AS har vært teknisk totalentreprenør i hele perioden og har ansvar for drift av varmeanlegget i samarbeid med vaktmester.

Styret gjennomfører jevnlige driftsmøter med rådgiver og entreprenør, som sikrer en god videre utvikling og at eventuelle avvik blir behandlet riktig og effektivt.
Neste år skal det bygges nye bad i alle de 335 leilighetene.
Ingen av prosjektene utenom oppussing av badene har ført til økning av husleie.

 

Prosjektfakta

Adresse:   Knausen borettslag, Oslo

Prosjekttype:  Energitiltak

Byggherre:   Knausen borettslag

Våre tjenester:  Teknisk og økonomisk rådgivning