Nye funksjoner SD-anlegg, Gulskogen

bilde nye funksjoner.png

Nye funksjoner i SD-anlegg koster som regel lite å implementere og gir god energibesparelse.

På Steen & Strøm Gulskogen senter var det ikke programmert noen urtid på kjølemaskinene. Nattlasten på kjølemaskinene lå rundt 100 kW hele året. Kjølingen om natta gikk til Fancoils hos leietakere med et lavt romsettpunkt og tap i rørnettet. EvoTek beskrev nye funksjoner som skrur av kjølepumper og kjølemaskiner utenfor urtid, men starter de dersom gjennomsnittlig romtemperatur kommer over en innstillbar verdi.

Funksjonen er forskjellig ved vinterdrift og sommerdrift for å ta hensyn til varmegjenvinning fra varmepumper koblet til isvannskursen.

 

Prosjektfakta

Byggherre:   Steen & Strøm

Energibesparelse:  Stopp kjølemaskiner om natta har spart 135 000 kWh fra oktober 2018 (første hele måned med funksjonen aktiv) til og med februar 2019 sammenlignet med året før og vi ligger an til en besparelse på over 200 000 kWh per år.