Energianalyser for Steen & Strøm

energianalyse.PNG

I løpet av 2017 gjennomførte EvoTek energianalyser for 14 kjøpesenter til Steen & Strøm.

Energianalysen ble gjennomført på Norske, Svenske og Danske kjøpesentre.

Målet med energianalysene var todelt:

1.      Kartlegge tiltak for optimalisering av settpunkt i SD-anlegget.

2.      Kartlegge energiøkonomiseringstiltak med en tilbakebetalingstid iht. føringer fra oppdragsgiver.

For de norske kjøpesentrene ble det kartlagt muligheten for Enovastøtte til energiøkonomiseringstiltakene.

Byggherre:   Steen & Strøm