Sundtkvartalet

ffe26228-4279-4782-a288-466d25f7b00a.1.jpg

Lakkegata 53, Sundtkvartalet, ble oppført i 2017. Kvartalet består av en næringsdel, en flerbrukshall for Oslo kommune, en restaurant samt et rehabilitert vernet bygg på gamle Brødrene Sundts tomt ved Akerselva. I næringsdelen er Skanska, IBM, Tidal, KnowIT, Mattilsynet og Manpower de største leietakerne.

Sundtkvartalet er BREEAM-NOR Excellent-sertifisert og har Energimerke A. Gjennom første driftsår har bygget også levert svært godt. I 2018 ble energibruken for kontordelen på totalt 78 kWh/m2. Dette viser at det er fullt mulig å oppnå kravet til A-merking også i drift selv med fjernvarme som primær varmekilde. Betingelsene for dette er blant annet godt isolert og tett klimaskjerm, energieffektiv belysning og svært effektive ventilasjonssystemer (SFP på de fleste aggregatene måles lavere enn 1,0 kW/m3/s). Overskuddsvarme fra kjøleanlegget gjenvinnes, i første rekke til forvarming av varmt tappevann.

 

Prosjektfakta

Adresse: Lakkegata 53

Prosjekttype: Totalentreprise

Byggherre: Entra og Skanska CDN. Senere kjøpt opp og nå heleid av Entra ASA.

Areal: 30 474 m2

Webside: http://sundtkvartalet.no/

Totalt energibruk første driftsår: 78 kWh/m2

Våre tjenester: Teknisk byggherrerådgivning i tidligfase, prosjektering og under bygging. Funksjonskontroller ved overtakelse, samt lede første driftsår.