Brattørkaia 16 – BK16+

2019-03-06 13_40_16-2016-08-15  BK 16 - konsekvenser ved oppgradering i henhold til økte energiambis.png

Brattørkaia 16, også kalt BK16+, er Handelshøyskolen BIs nye høyskolebygg på Brattørkaia i Trondheim. Bygget var opprinnelig planlagt som et kontorbygg, men ble etter interesse fra BI omprosjektert til høyskolebygg. Utover i tidligfase av prosjektet ble energiambisjonene økt kraftig og flere omfattende tiltak ble gjennomført, alt i nært samarbeid med leietaker. Målet var klart – dette skulle bli Europas mest energieffektive høyskolebygg, uten at det på noen som helst måte skulle gå på bekostning av inneklimaet.

Fra å være et relativt standard kontorbygg ble mye kastet om da BI meldte interesse for å flytte inn. Samtidig var også den nye leietakeren svært ambisiøs og ønsket at energiambisjonene skulle være hårete. Det ble utarbeidet et energikonsept som reduserte energibehovet betydelig og regningen ble delt 50/50 mellom byggherre og leietaker. I hovedtrekk ble følgende tiltak iverksatt:

-          Tettere og bedre isolert yttervegg

-          Økt grad av eksponert termisk masse

-          Effektiv behovsstyrt fortregningsventilasjon

-          Full dagslysstyring av LED-belysning

-          Høyeffektiv ammoniakkvarmepumpe felles med Powerhouse

-          Solceller på tak

Totalt sett er målet å oppnå en reduskjon på 83 % sammenlignet med et typisk TEK10/Energimerke C høyskolebygg. Det tilsvarer netto levert energibehov på 27 kWh/m2, noe som trolig vil gjøre bygget til Europas mest energieffektive høyskolebygg.

 

Prosjektfakta

Adresse: Brattørkaia 16, Trondheim

Prosjekttype: Totalentreprise

Byggherre: Entra ASA

Areal: 8300 m2

Energibesparelse: Mål om 83 % reduksjon sammenlignet med TEK10 for høyskolebygg

Våre tjenester: Teknisk byggherrerådgivning gjennom tidligfase/konseptutredning og prosjektering. Gjennomføre funksjonskontroller i forbindelse med overtakelse. Bistand første driftsår.