Brattørkaia 16 – BK16+

2019-03-06 13_40_16-2016-08-15  BK 16 - konsekvenser ved oppgradering i henhold til økte energiambis.png

Brattørkaia 16, også kalt BK16+, er Handelshøyskolen BIs nye høyskolebygg på Brattørkaia i Trondheim. Bygget var opprinnelig planlagt som et kontorbygg, men ble etter interesse fra BI omprosjektert til høyskolebygg. Utover i tidligfase av prosjektet ble energiambisjonene økt kraftig og flere omfattende tiltak ble gjennomført, alt i nært samarbeid med leietaker. Målet var klart – dette skulle bli Europas mest energieffektive høyskolebygg, uten at det på noen som helst måte skulle gå på bekostning av inneklimaet.

Fra å være et relativt standard kontorbygg ble mye kastet om da BI meldte interesse for å flytte inn. Samtidig var også den nye leietakeren svært ambisiøs og ønsket at energiambisjonene skulle være hårete. Det ble utarbeidet et energikonsept som reduserte energibehovet betydelig og regningen ble delt 50/50 mellom byggherre og leietaker. I hovedtrekk ble følgende tiltak iverksatt:

-          Tettere og bedre isolert yttervegg

-          Økt grad av eksponert termisk masse

-          Effektiv behovsstyrt fortregningsventilasjon

-          Full dagslysstyring av LED-belysning

-          Høyeffektiv ammoniakkvarmepumpe felles med Powerhouse

-          Solceller på tak

Totalt sett er målet å oppnå en reduskjon på 83 % sammenlignet med et typisk TEK10/Energimerke C høyskolebygg. Det tilsvarer netto levert energibehov på 27 kWh/m2, noe som trolig vil gjøre bygget til Europas mest energieffektive høyskolebygg.

 

Prosjektfakta

Adresse: Brattørkaia 16, Trondheim

Prosjekttype: Totalentreprise

Byggherre: Entra ASA

Areal: 8300 m2

Energibesparelse: Mål om 83 % reduksjon sammenlignet med TEK10 for høyskolebygg

Våre tjenester: Teknisk byggherrerådgivning gjennom tidligfase/konseptutredning og prosjektering. Gjennomføre funksjonskontroller i forbindelse med overtakelse. Bistand første driftsår.

Sundtkvartalet

ffe26228-4279-4782-a288-466d25f7b00a.1.jpg

Lakkegata 53, Sundtkvartalet, ble oppført i 2017. Kvartalet består av en næringsdel, en flerbrukshall for Oslo kommune, en restaurant samt et rehabilitert vernet bygg på gamle Brødrene Sundts tomt ved Akerselva. I næringsdelen er Skanska, IBM, Tidal, KnowIT, Mattilsynet og Manpower de største leietakerne.

Sundtkvartalet er BREEAM-NOR Excellent-sertifisert og har Energimerke A. Gjennom første driftsår har bygget også levert svært godt. I 2018 ble energibruken for kontordelen på totalt 78 kWh/m2. Dette viser at det er fullt mulig å oppnå kravet til A-merking også i drift selv med fjernvarme som primær varmekilde. Betingelsene for dette er blant annet godt isolert og tett klimaskjerm, energieffektiv belysning og svært effektive ventilasjonssystemer (SFP på de fleste aggregatene måles lavere enn 1,0 kW/m3/s). Overskuddsvarme fra kjøleanlegget gjenvinnes, i første rekke til forvarming av varmt tappevann.

 

Prosjektfakta

Adresse: Lakkegata 53

Prosjekttype: Totalentreprise

Byggherre: Entra og Skanska CDN. Senere kjøpt opp og nå heleid av Entra ASA.

Areal: 30 474 m2

Webside: http://sundtkvartalet.no/

Totalt energibruk første driftsår: 78 kWh/m2

Våre tjenester: Teknisk byggherrerådgivning i tidligfase, prosjektering og under bygging. Funksjonskontroller ved overtakelse, samt lede første driftsår.

Energianalyser for Steen & Strøm

energianalyse.PNG

I løpet av 2017 gjennomførte EvoTek energianalyser for 14 kjøpesenter til Steen & Strøm.

Energianalysen ble gjennomført på Norske, Svenske og Danske kjøpesentre.

Målet med energianalysene var todelt:

1.      Kartlegge tiltak for optimalisering av settpunkt i SD-anlegget.

2.      Kartlegge energiøkonomiseringstiltak med en tilbakebetalingstid iht. føringer fra oppdragsgiver.

For de norske kjøpesentrene ble det kartlagt muligheten for Enovastøtte til energiøkonomiseringstiltakene.

Byggherre:   Steen & Strøm  

Nye funksjoner SD-anlegg, Gulskogen

bilde nye funksjoner.png

Nye funksjoner i SD-anlegg koster som regel lite å implementere og gir god energibesparelse.

På Steen & Strøm Gulskogen senter var det ikke programmert noen urtid på kjølemaskinene. Nattlasten på kjølemaskinene lå rundt 100 kW hele året. Kjølingen om natta gikk til Fancoils hos leietakere med et lavt romsettpunkt og tap i rørnettet. EvoTek beskrev nye funksjoner som skrur av kjølepumper og kjølemaskiner utenfor urtid, men starter de dersom gjennomsnittlig romtemperatur kommer over en innstillbar verdi.

Funksjonen er forskjellig ved vinterdrift og sommerdrift for å ta hensyn til varmegjenvinning fra varmepumper koblet til isvannskursen.

 

Prosjektfakta

Byggherre:   Steen & Strøm

Energibesparelse:  Stopp kjølemaskiner om natta har spart 135 000 kWh fra oktober 2018 (første hele måned med funksjonen aktiv) til og med februar 2019 sammenlignet med året før og vi ligger an til en besparelse på over 200 000 kWh per år.

Nytt sykkelhotell på Oslo S

IMG_0948.jpg

Prosjektet har forvandlet et fuktig og ubenyttet lagerlokale til en innbydende, lys og trygg sykkelparkering for reisende på Oslo S. Prosjektet vant Norsk Lyspris 2018 for «Beste innendørsprosjekt»

Prosjektet startet som en idé i 2015 etter en henvendelse fra Bymiljøetaten om mulighetene for å etablere et sykkelhotell på Oslo S.  Rommet ligger for det meste inneklemt og skjermet, og har få muligheter for å etablere vinduer eller slippe inn naturlig lys. Bymiljøetaten hadde høye ambisjoner i forhold til opplevd kvalitet og trygghet. Det ble derfor lagt stor vekt på belysningsløsninger, tilgjengelighet og sikkerhet. Sykkelhotellet ble offisielt åpnet av Byråd for miljø og samferdsel 15. desember 2017.

 

Prosjektfakta

Adresse: Oslo S – Christian Frederiks plass

Prosjekttype: Rehabilitering og ombygging

Byggherre: Bane Nor Eiendom AS

Leietaker: Bymiljøetaten

Areal:  ca. 400 m2

Våre tjenester:  Evotek - Prosjekteringsledelse, prosjektledelse, byggeledelse

ARK/Intark/Lysdesign/RiBr – Rambøll Norge AS

RIB – Aas Jacobsen as

RIE – ECT AS

RIV - Ingenia AS

Brattørkaia Powerhouse

Brattørkaia.jpg

Powerhouse Brattørkaia er Norges første nybygde plusshus, og vil over tid produsere mer energi enn det forbruker. Bygget er tegnet etter prinsippet form følger miljø. Når man setter miljøet først skapes det en ny type arkitektur.

Varme, lys og energi fra omgivelsene bidrar til at bygget over tid kan produsere mer energi enn det forbruker. Og Powerhouse Brattørkaia vil gjennom driftsfasen genererer mer energi enn det som blir brukt til produksjon av byggematerialer, oppføring, drift og avhending av bygget. I tillegg vil bygget oppnå klassifiseringen Breaam Outstanding.

I Powerhouse Brattørkaia vil funksjon legge premissene for form, og optimal utnyttelse av sol danner byggets spennende og ikoniske arkitektur. Solkraft og annen fornybar energi, samt et ekstremt lavt energiforbruk, sørger for at det blir et plusshus. Selve bygningen er planlagt konstruert svært tett med lite behov for oppvarming, og med god ventilasjon. Arbeidskomforten vil derfor bli svært god og bygget vil preges av mye lys og luft i spennende lokaler med god utsikt over Trondheimsfjorden og Munkholmen.

Entra er byggherre, Snøhetta er arkitekt og Skanska er entreprenør. Evotek v/Rasmus Høseggen har en rolle som teknisk koordinator og byggherreombud for Entra, inkludert optimalisering av drift første driftsår. Sammen utvikler vi et nytt Powerhouse.
Les mer på www.powerhouse.no.

 

Prosjektfakta

Adresse:   Brattørkaia 17, Trondheim

Prosjekttype:  Powerhouse, nybygg

Byggherre:   Entra AS

Areal:  18 200 m2

Levert energi, inkl. utstyr: -4,9 kWh/m2 oppvarmet BRA

Våre tjenester:  Teknisk koordinator og byggherreombud for Entra, inkludert optimalisering av drift første driftsår

Evotek gratulerer Manglerud senter med ny varmepumpe og nytt SD-anlegg

manglerud-senter.jpg

Varmepumpa utnytter overskuddsvarme fra kjøling av butikker med høy internlast. 
Fornybar energi overføres til varmeanlegget og benyttes til romoppvarming via radiatorer og til oppvarming av ventilasjonsluft.

EvoTek har gjennom mange år ledet Enovastøttede prosjekter for OBOS Forretningsbygg. Dette er en del av Fase 4, som omfatter tiltak i eksisterende bygg.

I dette prosjektet har vi med god hjelp av entreprenørene BS-Teknikk, Pentex, Ateam, ThermoControl, Rørsystem og Komplett elektro, oppnådd god styring og kontroll av anlegget. Dette gjør at vi kan sikre et optimalt inneklima med riktig energibruk.

Varmepumpa er i kontinuerlig drift så lenge deler av bygget har varmebehov.

Ved å avlaste den eksisterende kjølemaskinen, som ved lavt kjølebehov har hatt ugunstige driftsforhold, reduseres slitasje og driftskostnader.

Senterets bruk av elektrisk kraft forventes redusert med hele 700 000 kWh per år.

 

Prosjektfakta

Adresse:   Plogveien 6 , Oslo

Prosjekttype:  Rehabilitering av kontorbygg

Byggherre:   OBOS Forretningsbygg AS

Areal:  ca. 16 000 m2

Energibesparelse: 700 000 kWh per år

Våre tjenester:  Energirådgiver

Varmepumpe på H10, Oslo

HT10.png

Varmepumpe til isvannsproduksjon og varmegjenvinning.

Som et alternativ til såkalt frikjøling med tørrkjølere, kan varmen som da dumpes utendørs heller utnyttes til å dekke oppvarmingsbehovet ved hjelp av en varmepumpe. På Haakon VII gt. 10, bedre kjent som H10 bygget, er det satt inn en varmepumpe på retur fra isvannsanlegget på bygget, som produserer mellom 30 og 60 kW isvann nesten hele året (2 trinns kompressoreffekt). Varmepumpen leverer varmen, løftet opp til maksimalt 60 grader, inn på en akkumulatortank tilkoblet sist på retur hovedstokk på varmeanlegget. Inni akkumulatortanken er det plassert en coil til forvarming av tappevann slik at varmepumpen også kan gå sommerstid ved at den kan levere energi til oppvarmet tappevann.

I tillegg er varmeanlegget bygget om til mengderegulert anlegg for å redusere pumpeenergi og distribusjonstap. Et mengderegulert anlegg vil ha en mye større temperaturdifferanse mellom tur og retur, noe som gir en varmepumpe som leverer energi til retur hovedstokk ideelle arbeidsbetingelser. Varmepumpen ble satt i drift i januar 2018 og har gått akkurat så mye som forventet. Beregnet redusert årlig fjernvarmebehov var på 415 000 kWh, men allerede etter 3. kvartal 2018 ser man at kjøpt fjernvarme er redusert med 430 000 kWh sammenlignet med de tre første kvartalene i 2017. Varmeanlegget ble bygget om til mengderegulert anlegg ila sommeren og høsten 2017, og her ser man en reduksjon i kjøpt fjernvarme mellom 2016 og 2017 for fjerde kvartal på 140 000 kWh.

Totalt for fellesanlegget på bygget er akkumulert temperaturkorrigert energibruk redusert med over 20 % hittil i år. Lønnsomheten, som i utgangspunktet var veldig god, er altså vesentlig bedre enn forventet.

 

Prosjektfakta

Adresse:   Haakon VII gt. 10, Oslo

Prosjekttype:  Varmegjenvinning

Byggherre:   Storebrand Eiendom AS

Areal:  ca. 6 300 m2

Energibesparelse: 570 000 kWh per år

Våre tjenester:  Energirådgiver

Energitiltak på Knausen borettslag

Knausen borettslag.jpeg

Knausen borettslag på Lambertseter ønsker å være blant Oslos mest miljøvennlige, og har de siste årene investerte mer enn 22 millioner kroner i nye radiatorer, energibrønner, varmepumper og SD-anlegg. Tiltakene er gjennomført med støtte fra Oslo Kommunes Enøkfond og med god hjelp i form av teknisk og økonomisk rådgiving fra EvoTek AS.

Redusert energibehov har gjort det mulig å fjerne gamle oljekjeler og å redusere effektbehovet for el-kjel. Ledig elektrisk kapasitet utnyttes til elbillading for beboerne. Det er etablert et flott anlegg med 13 ladeplasser, alle er hurtigladere.

Grendehuset som kan leies av beboerne har god plass til 40 personer, er pusset opp og har fått nytt ventilasjon med mulighet for kjøling med vann fra energibrønner.
Det er lagt nytt fibernett som benyttes til tekniske installasjoner og trådløst nettverk.
Det neste prosjektet er installasjon av vannmålere og noen mindre ombygginger for å effektivisere varmeanlegget ytterligere. Nytt energioppfølingssystem og prognosestyring av varmeanlegget skal også på plass. Pentex AS har vært teknisk totalentreprenør i hele perioden og har ansvar for drift av varmeanlegget i samarbeid med vaktmester.

Styret gjennomfører jevnlige driftsmøter med rådgiver og entreprenør, som sikrer en god videre utvikling og at eventuelle avvik blir behandlet riktig og effektivt.
Neste år skal det bygges nye bad i alle de 335 leilighetene.
Ingen av prosjektene utenom oppussing av badene har ført til økning av husleie.

 

Prosjektfakta

Adresse:   Knausen borettslag, Oslo

Prosjekttype:  Energitiltak

Byggherre:   Knausen borettslag

Våre tjenester:  Teknisk og økonomisk rådgivning